TOTALLØSNING

DESIGN

  1. Møte og konseptutvikling
  2. Designprosess
  3. Presentasjon for kunde
  4. Tilbud

PROSJEKTLEDELSE

  1. Møte og konseptutvikling
  2. Designprosess
  3. Gjennomgang
  4. Planlegging og gjennomføring